Main-Line.jpg
Mesa de trabajo 8.png

主线医院

第一家主线医院成立于 1860 年,现如今共拥有 12 家医院和多个诊所,2000多名医生,1344 个认证床位,贯穿整个费城西部。其中,主线医院的兰克瑙医疗中心(Lankenau Medical Center)已连续十多年被 IBM 的沃森健康系统评为全美前 50 的顶级心血管医院,拥有最新的心血管和癌症临床试验,执行过 2,000 多个微创(机器 人)冠状动脉旁路移植术(CABG)- 比美国任何一家医院都多。同时是美国直肠癌认证项目认可的 12 家医院之一,大肠癌微创外科手术技术的世界领导者,可在避免结肠造口术的同时治愈患者。在《美国新闻和世界报道》排名费城第五,宾州第 10。

医疗团队

US-News-1920x1080-1080x608.png
Mesa de trabajo 13.png

托马斯杰斐逊医院

Mesa de trabajo 4.png

主线医院

Mesa de trabajo 18.png
Mesa de trabajo 8.png

天普大学(附属)医院

Mesa de trabajo 15.png
Mesa de trabajo 5.png

福克斯蔡斯癌症中心

Mesa de trabajo 15.png
Mesa de trabajo 3.png

麦吉康复医院

Mesa de trabajo 17.png
Mesa de trabajo 6.png

罗斯曼骨科医院

Mesa de trabajo 16.png
Mesa de trabajo 7.png

威尔士眼科医院

Mesa de trabajo 19.png
Mesa de trabajo 11.png

内穆尔

Nemours_logo_Vertical_Condensed.png
Nemours_logo_Vertical_Condensed.png

伦弗鲁饮食调养中心

Mesa de trabajo 9.png
Mesa de trabajo 20.png

文斯拉医疗中心

Mesa de trabajo 21.png
Mesa de trabajo 10.png